Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://kauniainense.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kauniainense.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 24.02.2020/Paragraf 6

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Stadsfullmäktige

§ 6

24.02.2020

 

Fullmäktigemotioner

 

65/00.02.00/2020, 66/10.03.01/2020, 67/10.03.02/2020, 68/10.03.01/2020

 

STF 24.02.2020 § 6

Ordföranden meddelade att ledamöterna hade lämnat tre motioner.

 

1.

I en motion undertecknad av ledamot Jääskeläinen m.fl. föreslås att korttidsparkeringsplatser anläggs längs med högra sidan av Kasabergsvägen sett från skolan, bland annat med tanke på invånarnas önskemål.

 

2.

I en andra motion undertecknad av ledamot Jääskeläinen m.fl. föreslås att radhusen på Jarl Hemmers gränd, som ägs av staden, ska renoveras en bostad i taget, eftersom bostäderna är i behov av renovering och det är ett ekologiskt och ansvarskännande sätt att förvalta stadens egendom.

 

3.

I en motion undertecknad av ledamot Björk m.fl. föreslås att staden ska utreda om det går att förbjuda parkering längs med Dalvägen från trafikljusen till korsningen med Dalgränden samt längs med Dalgränden, och om det går att göra Dalvägen enkelriktad i riktning öst till väst mellan Smedsvägen och Dalgränden, bland annat i avsikt att underlätta trottoarunderhållet och plogningen.

 

Bilagor 1-3 § 6

 

Beslut:

Fullmäktige beslutade att hänskjuta motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................

 

Efter sammanträdets slut gav stadsdirektören en kort presentation av resultaten i EPSI Kuntaratings enkät om invånarnas nöjdhet med staden 2020, som hade publicerats samma dag. Grankulla har åter en gång de bästa resultaten i jämförelsen. Antecknas i protokollet att fullmäktiges ordförande tackade organisationen för detta.


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format