Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainense.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainense.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntavaliokunta
Protokoll 10.11.2020/Paragraf 120

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Yhdyskuntavaliokunta

§ 120

10.11.2020

 

Hidastealoitteet 2020

 

89/10.03.01/2020, 47/00.02.00/2020

 

YLKV 10.11.2020 § 120

Lisätiedot:

kuntatekniikan vs. projekti-insinööri Timo Pakarinen, puh. 050 544 6427

kuntatekniikkapäällikkö Jarkko Riipinen, puh, 050 544 6427

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 8.1.2013, että hidasteita ja muita ajonopeuksien hillitsemisiä koskevat aloitteet käsitellään kerran vuodessa hyväksytyn pisteytysjärjestelmän pohjalta. Hidaste-esityksiä vastaanotetaan runsaasti, mistä syystä niiden tarvetta ja ratkaisuvaihtoehtoja mahdollista toteutusta ajatellen on käsiteltävä tasapuolisesti, suhteuttaen aloitteet olemassa oleviin hidasteisiin, kohteiden liikennemääriin ja -järjestelyihin, ajonopeuksien ylityksiin, sattuneisiin onnettomuuksiin ja käytettävissä oleviin määrärahoihin. Hidasteet voivat olla ajoradan korotuksia, kavennuksia, sivusiirtymiä tai näiden yhdistelmiä. Vaihtoehtoisia liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä ovat ajoradan mutkittelu, bussien ajoratapysäkit, nopeusnäytöt, kadunvarsipysäköinti sekä optinen kapeus (rakennukset, puuistutukset, pysäköinti, erilaiset päällystemateriaalit).

  

Vuonna 2019 vastaanotettiin kahdeksan aloitetta, joista 3 Kasavuorentielle. Valiokunta päätti kokouksessaan 3.12.2019 § 133, että näistä kolme kohdetta Bredantie, Kasavuorentie ja Kylpyläntie otetaan jatkotarkasteluun kuntatekniikan esitysten mukaisesti. Bredantien ja Torpantien nykyisestä korotetusta risteysalueesta esitettiin tehtävän korjaussuunnitelma. Kasavuorentie päätettiin ottaa jatkotarkasteluun, jossa mietitään liikenteen rauhoittamisen toimenpiteitä ja arvioidaan niiden kustannukset. Jatkotarkastelussa tehokkaimpana ratkaisuna päädyttiin kadun kaventamiseen pysäköintitaskuin. Kohteen katusuunnitelma tuodaan erikseen päätöksentekoon. Kolmas kohde eli Kylpyläntien ja Asematien risteyksen hidaste sisältyy Kylpyläntien katusuunnitelmaan, joka on valmistumassa ja tuodaan niin ikään erikseen päätöksentekoon.

 

Kaupunki vastaanotti 11/2019 - 11/2020 välisenä aikana kuusi aloitetta, joissa esitetään toteutettavaksi ajonopeutta hillitseviä järjestelyjä. Yhteenveto aloitteista on esityslistan oheismateriaalina luottamushenkilöiden extranetissä.

 

Hidastealoitteiden käsittelyperiaatteet ja pisteytystaulukko ovat esityslistan oheismateriaalina.

 

11/2019 -11/2020 aikana vastaanotetut aloitteet (yhteensä 6 kpl):

 

1.

Gresantie

2.

Kasavuorentie 10-16

3.

Mäntymäentie, koulukeskuksen edessä

4.

Rantamajantie 9

5.

Kirkkotie

6.

Bredantie 12

 

Yhteenveto tarkastelusta ja esitettävistä jatkotoimenpiteistä:

  

Aikaisemmin käsiteltyjä ja pisteytettyjä kohteita aloitteista ovat Kasavuorentie sekä Bredantie, jota on käsitelty useamman kerran. Kaikissa Bredantien tapauksissa valiokunta on aiemmin päättänyt, että aloitteissa esitetyt risteysalueet tarkistetaan ja kunnostustarpeita selvitetään. Kuntatekniikka ei ole tehnyt näihin risteysalueisiin vielä korjaustoimenpiteitä, johtuen määrärahojen priorisoinnista muihin kohteisiin. Kasavuorentielle tehdään suuunitelma kadun kaventamisesta pysäköintitaskuin. Asiaa on käsitelty valtuustoaloitteen vastauksen yhteydessä (linkki):

 

http://kauniainenfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20202961-7

 

Hyväksytyn pisteytysjärjestelmän mukaisesti yli 45 pistettä saava kohde otetaan jatkotarkasteluun, jossa arvioidaan kohteeseen sopiva hidastetyyppi ja laaditaan sen kustannusarvio.

 

Nykyinen pisteytysjärjestelmä ei kuitenkaan huomioi jo rakennettuja hidasteita kohteen läheisyydessä ja lisäksi pisteytyksen yhteydessä tulisi tarkistaa maaperän soveltuvuus hidasteiden rakentamiseen tai oikean hidastevalinnan tekemiseen.

 

Yhteenvedossa käytetty termi V85 tarkoittaa raja-arvoa, jossa 15 % autoilijoista ylittää ilmoitetun nopeuden. Kohteista ja Kauniaisissa tapahtuneista liikenneonnettomuuksista vuosina 2014-2018 on esitetty tarkentavaa kartta- ja kuva-aineistoa oheismateriaalissa.

 

1.

Gresantie (37 pistettä)

 

 

 • Onnettomuudet: ei onnettomuuksia aloitteen katuosuudella

 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): ei laskentatietoja, asiantuntija-arvio < 1000 ajon/vr

 • Nopeusrajoitus 30 km/h, ajonopeudet: ei laskentatietoja, asiantuntija-arvio 20 km/h-40 km/h.

 

Aloitteessa esitettiin, että Gresantielle rakennettaisiin läpiajavien ajoneuvojen nopeuksia laskeva hidaste. Huolena oli niin mopopoikien kaasuttelu kuin Forsellesintieltä kääntyvien autojen turvallisuus.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 37 pistettä, mikä käytössä olevan pisteytysjärjestelmän mukaan tarkoittaa sitä, että kohdetta ei oteta jatkotarkasteluun.

 

Ajonopeuksien on arvioitu Gresantien kohdalla olevan alhaiset kapean ajoväylän johdosta. Kadun länsipuoli on autojen kadunvarsipysäköinnin johdosta usein täynnä, jolloin ongelmana on enemmänkin kahden auton kohtaaminen kuin liian suuret nopeudet.

 

Gresantie on alueellinen kokoojakatu ja se johtaa juna-asemalle yhdessä viereisen Laaksotien kanssa. Laaksotie on yksisuuntainen juna-aseman suuntaan, minkä johdosta asemalta poistuvat ajoneuvot kulkevat Gresantien kautta takaisin Kauniaistentielle. Laaksotien keskiosaan on rakennettu hidaste hiljentämään nopeuksia. Kadun ympäristössä on paljon tiivistä kerrostaloasutusta johtuen keskustan välttömästä läheisyydestä.

 

Kohteeseen ehdotetaan kadunvarsipysäköinnin selkeyttämistä, jolloin kohtaavilla ajoneuvoilla on mahdollisuus väistää toisensa ja pitää nopeudet maltillisena.

 

2.

Kasavuorentie 10-16 (59 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: ei onnettomuuksia aloitteen katuosuudella

 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): 2730 (2019)

 • Nopeusrajoitus 30 km/h, ajonopeudet V85: 41 km/h

 

 

Kasavuorentielle on tehty hidastealoite myös viime vuonna, jolloin aloitteen tekijät olivat huolissaan siitä, että autot ja moottoripyörät / mopedit ajavat usein todella suurella nopeudella ko. tieosuudella, mikä aiheuttaa vaaratilanteita lapsille ja koululaisille.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 59 pistettä, mikä käytössä olevan pisteytysjärjestelmän mukaan tarkoittaa, että kohde otetaan jatkotarkasteluun. Kasavuorentiellä on olemassa olevia hidasteita Kasavuorentien pohjoispäässä Bembölentieltä käännyttäessä, Kasavuoren koulukeskuksen kohdalla ja Mikael Lybeckintien risteyksessä. Tosin koulun edessä oleva korotettu suojatie on kulunut lähes olemattomaksi.

 

Kasavuorentien geometria ei tällä hetkellä tue 30 km/h nopeusrajoitusta kadun leveyden ja pitkien suoraosuuksien takia. Kuntatekniikka esitti viime vuonna, että Kasavuorentie otetaan jatkotarkasteluun, jossa mietitään kadulle liikenteen rauhoittamisen toimenpiteitä ja arvioidaan niiden kustannukset. Tuloksena on tehty suunnitelma pysäköintitaskuista, joilla saadaan kavennettua ajoradan leveyttä sekä hidastettua ajonopeuksia. Kasavuoren pysäköintitaskujen periaatteellinen toteutusidea perustuu valtuustoaloitteen vastaukseen. Aloite on käsitelty 15.6.2020 kaupunginvaltuustossa.

 

3.

Mäntymäentie (37 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: ei tilastoituja onnettomuuksia

 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): ei laskentatietoja, asiantuntija-arvio < 300 ajon/vrk.

 • Nopeusrajoitus 30 km/h, ajonopeudet: asiantuntija-arvio 20 km/h-40 km/h.

 

 

Aloitteessa toivotaan liikenteen rauhoittamisen toimenpiteitä kuten hidasteen rakentamista Mäntymäen koulun Mäntymäentien puoleiselle katuosuudelle. Aloitteen tekijän mukaan ajonopeudet ovat suuria, vaikka kohde on koulun vieressä ja alueella liikkuu paljon lapsia.

 

Mäntymäen koulun alue on ympäröity useilla hidasteilla, joista yksi on Mäntymäentien ja Palokunnantien korotettu risteys. Hidasteita on myös Torpantiellä Mäntymäen koulun takana sekä Palokunnantiellä. Nykyiset hidasteet rajoittavat alueen nopeuksia huomattavasti. Mäntymäentiellä ei ole juurikaan läpiajoliikennettä sen tonttikadun ominaisuuksien mukaisesti. Mäntymäentietä käyttävät kadun asukkaiden lisäksi pääasissa koulun pysäköintipaikalle saapuvat opettajat sekä oppilaiden saattoliikenne. Saattoliikenteelle on kuitenkin varattu turvalliset järjestelyt koulun laajennushankkeen yhteydessä sisäpihan puolelle, eikä Mäntymäentien puolta tulisi käyttää saattoliikenteeseen, sillä kyydistä jätettyjen koululaisten reitti kulkee opettajien pysäköintialueen läpi. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita. Koulun henkilökunnan tuleekin muistuttaa vanhempia oikeista käytännöistä etenkin nyt pimeänä vuodenaikana.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saavuttaa 37 pistettä, mikä käytössä olevan pisteytysjärjestelmän mukaan tarkoittaa, että aloite hylätään. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta alueella voidaan kuitenkin jatkossa tehdä lisätoimenpiteitä. Kohteessa tehdyn tutkimuksen huomiona on, että koululaisten saattoliikenne tulee ohjata koulun sisäpihalle. Tämä voi osaltaan rauhoittaa myös Mäntymäentien puolen liikennettä.

 

4.

Rantamajantie 9 (30 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: ei onnettomuuksia aloitteen katuosuudella

 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): ei laskentatietoja, asiantuntija-arvio < 300 ajon/vrk.

 • Nopeusrajoitus 30 km/h, ajonopeudet: asiantuntija-arvio 20- 40 km/h

 

 

Aloitteessa toivotaan Rantamajantielle ajonopeuksia alentavaa hidastetta kuten viereisellä Pohjoisella Heikelintiellä on. Aloitteen mukaan Rantamajantie 9 kohdalla ajonopeudet nousevat alamäen ja suoran katuosuuden vaikutuksesta. Tiellä liikkuu aloitteen mukaan paljon kävelijöitä kohti Gallträskin kävelypolkuja.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 30 pistettä, mikä käytössä olevan pisteytysjärjestelmän mukaan tarkoittaa, että aloitetta ei oteta jatkotarkasteluun. Rantamajantie on pieni tonttikatu Kauniaisten pohjoispuolella, jonka ajoneuvomäärät eivät ole suuria. Kohdetta lähellä sijaitsevan Kavallinrinteen katkaiseminen moottoriajoneuvoliikenteeltä vähentää Espoon puolelta saapuvaa läpiajoliikennettä entisestään, jolloin kohteessa ei ole tarvetta jatkotoimenpiteille.

 

5.

Kirkkotie (37 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: yksi omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus

 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): asiantuntija-arvio <2000 ajon/vrk

 • Nopeusrajoitus 30 km/h, ajonopeudet: asiantuntija-arvio 25-40 km/h.

 

 

Aloitteessa toivotaan liikenteen rauhoittamisen toimenpiteitä Kirkkotielle. Aloitteen mukaan hidasteita on liian harvassa ja ne ovat liian matalia.

 

Kirkkotie on katu lähellä Kauniaisten keskustaa ja liikenne Espoosta Ersintien suunnalta käyttää katua läpiajoreittinään. Yhteensä 400 metrin pituisella Kirkkotiellä on jo kaksi hidastetta kadun molemmissa päissä. Kadulle on lisäksi viety nopeusnäyttötaulu, jonka tutkittu vaikutus ylinopeuksiin on niitä alentava.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 37 pistettä, mikä käytössä olevan pisteytysjärjestelmän mukaan tarkoittaa, että aloite hylätään. Kirkkotielle ei ole hidasteiden puolesta tarvetta tehdä muutoksia. Kirkkotiellä on kadunvarsipysäköintiä, mikä kaventaa tilaa ajoradalla ja hidastaa ajonopeuksia.

 

6.

Bredantie 12 (48 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: ei tilastoituja onnettomuuksia

 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): 2700 (2019)

 • Nopeusrajoitus 40 km/h, ajonopeudet V85: 43 km/h

 

 

Bredantien hidastealoitteessa toivotaan moottoriajoneuvojen nopeuksia alentavia hidasteita. Huolena myös aikaisemmissa Bredantien aloitteissa oli niin jalankulkijoiden kuin poikkikaduilta Bredantielle kääntyvien autojen turvallisuus.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 48 pistettä, mikä käytössä olevan pisteytysjärjestelmän mukaan tarkoittaa, että kohde otetaan harkintaan jatkotarkastelua varten. Bredantiellä on aiemmin toteutettuja olemassa olevia hidasteita ja liikennevalot koululaisten ja palvelutalo Villa Bredan asiakkaiden käyttämässä risteyksessä.

 

Bredantie on yksi Kauniaisten sisääntuloväylistä Espoon suunnalta. Kadun ympäristössä on pääosin pientaloasutusta, mutta Koivuhovin aseman ympäristössä ja lähempänä Asematietä on useita kerrostaloja. Bredantieltä on ajoyhteys Koivuhovin asemalle ja läpiajoliikennettä Espoon suuntaan. Lisäksi sen poikittaiskadut, kuten Urheilutie, toimivat reittinä Kasavuoren koulukeskukselle ja Kasavuoren alueen päiväkodeille. Torpantien ja Palokunnantien poikkikadut ovat vilkkaita koululaisreittejä Mäntymäen koululle sekä päiväkoti Grankottenille. Palokunnantien liittymä palvelee myös Bredantien varrella olevan Villa Bredan palvelutalon liikennettä. Bredantiellä liikkuu siis paljon lapsia, nuoria ja iäkkäitä, etenkin välillä Urheilutie-Asematie.

 

Nykyisin Bredantiellä on korotettu liittymä ja liikennevalot Palokunnantien risteyksessä. Samoin Torpantiellä on ollut korotettu liittymä, mutta sen kunto on huono ja hidastevaikutus hyvin pieni.

 

Torpantien risteykseen on tehty kesällä 2020 hidasteen korjaussuunnitelma, joka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2021. Bredantielle ei tällä hetkellä ehdoteta suunniteltavaksi muita hidasteita ennen em. hidasteen korjaamista.

 

YTJ:

Yhdyskuntavaliokunta päättää, että vuoden 2020 hidastealoitteiden johdosta ryhdytään kuntatekniikan esitysten mukaisiin toimenpiteisiin.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format